hírlevél 2018.01.25.

Az Online Munkavédelmi Hetilap mai témái:

 1. Jogszabály- és szabványváltozások: 2017. december
 2. Lejárt egy határidő, kezdhetnek aggódni a hanyag cégek
 3. Munkavédelmi képviselő alapképzés (16 órás) és éves ismétlő továbbképzés (8 órás) Budapesten
 4. Munkahelyi elsősegélynyújtó tanfolyam: február 15.
 5. Zsebtörvénytár frissítés
 6. Tűzvédelmi szakvizsgák Budapesten és Budakalászon
 7. Munkavédelmi hírek
  • Nem volt kidúcolva a gödör, ráomlott egy munkásra
  • Traktorbalesetben meghalt egy ember Csongrádban

Üdvözlettel:
Kling Péter 

Jogszabály- és szabványváltozások: 2017. december 

Mint minden januárban, most is extrém hosszú a teljes lista, rengeteg jogszabály változott.
83 oldalas olvasnivaló: innen letölthető.

A változások közül az alábbi jogszabályok emelhetők ki: 

2017. évi CLXXXVI. törvény a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel és az egyes hatósági eljárások egyszerűsítésével összefüggő törvények módosításáról - Megjelent: MK 2017/214. (XII. 18.) Hatályos: 2018. 01. 01.
Többek között módosította az 1996. évi LXXV. törvényt a munkaügyi ellenőrzésről.
 
Mindösszesen egyetlen pontja módosult a jogszabályban, de az lényeges: 6. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki: „(2a) A munkaügyi hatóság által hozott elsőfokú döntéssel szemben nincs helye fellebbezésnek.
Ez a mondat a munkavédelemben már tavaly megjelent, pedig emlékszem sokáig hivatalnokként azt tanultuk, minden hatósági döntés megfellebbezhető, de végrehajtása akkor kötelező, ha életveszélyes helyzetbe sodorhatná a tarthatatlan állapot a munkahelyen a munkavállalót. De ma már egy ilyen fura című „bürokráciacsökkentő” jogszabályban belopják a közéletbe, a döntés megfellebbezhetetlen. Pedig a felügyelők is emberek, tévedhetnek… 

2017. évi L. törvény az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról - Megjelent: MK 2017/74. (V. 25.) - Hatályos: 2018.01.01.
A változások közül kiemeljük a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény alábbi fontosabb módosításait.
A változások többsége a munkavédelem hatósági felügyelete fejezetre vonatkozik.
Ebben a fejezetben pontosították

 • a hatósági nyilvántartásra vonatkozó szabályokat (83/B §),
 • a munkavédelmi hatósági ellenőrzés, ill. eljárás szabályait az alábbiak szerint:
 • az ellenőrzés határideje meghatározott esetekben 45, ezeken kívül 30 nap, az eljárásé 60 nap – 83/D §.
 • az ellenőrző hatóság felügyeleti szerveként a munkavédelmi ágazati feladatkörében érintett miniszter jár el – 83/E §.
 • a munkavédelmi hatóság a helyszíni ellenőrzés során készített jegyzőkönyv egy példányát a munkáltatónak, távollétében a munkavédelmi hatóság által készített feljegyzést a munkáltató részéről jelen lévő személynek átadja,
 • a hatóság által a helyszíni ellenőrzésen közölt adatszolgáltatásra való felhívást a jegyzőkönyvben rögzíteni kell,
 • az adatszolgáltatási kötelezettség körébe tartozó iratok másolatban nem nyújthatók be,
 • ha a munkáltató adatszolgáltatási kötelezettsége körében nem a felhívásnak megfelelően szolgáltat adatot, a munkavédelmi hatóság a rendelkezésre álló adatok alapján dönt,
 •  a munkavédelmi hatósági eljárásban a kapcsolattartás formáját a hatóság választja meg. – 84. §.
 • Ebben a fejezetben a 84. § kiegészült a helyszíni hatósági ellenőrzés során felvett jegyzőkönyvre, az adatszolgáltatásra, valamint a kapcsolattartás formájára vonatkozó előírásokkal, a 86. § pedig a rendvédelmi szervek, az Országgyűlési Őrség, valamint az önkormányzati tűzoltóság tekintetében a munkavédelmi hatósági eljárások két előírásával.

A munkavédelem hatósági felügyelete fejezetben hatályát vesztik az alábbi szövegrészek:
Mvt. 82/C. § (1) A munkavédelmi hatósági eljárások során az újrafelvételi eljárásra vonatkozó szabályok nem alkalmazhatók.
(3) Felügyeleti eljárás keretében a hatósági eljárás során hozott döntés nem változtatható meg és nem semmisíthető meg, ha a kötelezettséget megállapító döntés jogerőre emelkedésétől, vagy ha a teljesítési határidő ezt meghaladja, akkor a teljesítési határidő utolsó napjától számított egy év eltelt.
Mvt.84. § (1) A munkavédelmi hatóság jogosult
a) a munkahelyek tekintetében a munkáltatót határozatban kötelezni, hogy írásban nyújtson tájékoztatást a megjelölt munkavédelmi követelmények teljesítéséről;
Mvt.85. § A munkavédelmi hatóság által hozott elsőfokú döntéssel szemben nincs helye fellebbezésnek.

33/2016. (IX. 8.) NGM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet módosításáról - Megjelent: MK 2016/136. (IX. 8.) - Hatályos: 2016. 09. 23., 2018.01.01.A MüM rendelet 2. számú melléklete 3 bekezdése az alábbiak szerint módosul:
Az 1. és 2. pontban leírt szempontok alapján besorolt munkáltató – a 4-5. pontokban meghatározott eltérés figyelembevételével – legalább az alábbiakban meghatározott létszámú és munkavédelmi szakképesítésű személyt köteles, minimálisan az e pontban megállapított munkaidőtartamot kitöltő, munkavédelmi tevékenységre foglalkoztatni:

 • I/a)    egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű heti négy órára,
 • I/b)    egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű napi három órára,
 • I/c)    egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű napi hat órára,
 • I/d)    egy fő felsőfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel,
 • I/e)    egy fő felsőfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel és minden megkezdett 400 munkavállaló után további egy-egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel.

Lejárt egy határidő, kezdhetnek aggódni a hanyag cégek

Lejárt a határidő a munkavédelmi képviselők választására. Azok a cégek, amelyek mostanáig nem választottak munkavédelmi képviselőt, elkezdhetnek aggódni, a határidő ugyanis lejárt, a főhatóság pedig aktív ellenőrzést helyezett kilátásba, szóval könnyen jöhet a bírság. Sőt, nyártól egy újabb bírságot is alkalmazhat a hatóság.

Míg tavaly a munkavédelmi hatóság által ellenőrzött munkáltatók csupán tizedénél működött munkavédelmi képviselő, addig 2017 elejére ez a szám 22,5 százalékra emelkedett – írja az Adózóna. Azok munkáltatók pedig, akik e kötelezettségüknek még mindig nem tettek eleget, bírság terhével pótolniuk kell a mulasztást. Tovább a cikkre. 

Munkavédelmi képviselő alapképzés (16 órás) és éves ismétlő továbbképzés (8 órás) Budapesten

 

Februárban szervezünk egy

 • kétnapos alapképzést és egy
 • éves továbbképzést is

a megválasztott munkavédelmi képviselőknek. 

 

Kinek és miért kell?
Minden vállalkozásnál, ahol legalább 20 fő a munkavállalói létszám, munkavédelmi képviselő választást kellett tartani 2017. január 8-ig. Volt, ahol az lett az eredmény, hogy nem választottak senkit (a választást akkor is meg kellett tartani + dokumentálni az egész procedúrát + ismételi is kellett), de a legtöbb helyen azért sikerült erre a feladatra kijelölni egy kollégát.  
(Ha Önöknél még nem történt meg a választás – most lettek 20-an vagy egyéb okokból –, a lebonyolításához itt talál segédanyagot)

 

A megválasztott munkavédelmi képviselőnek a megválasztását követő 1 éven belül egy 16 órás alapképzésen kell részt vennie, ezt követően pedig minden évben egy 8 órás továbbképzésen való részvétel is kötelező. Szervezünk mindkét félét februárban. 

 

Az alapképzés időpontja: 2018. február 21-22. (szerda-csütörtök)

 

Az éves továbbképzés időpontja: 2018. február 22. (csütörtök)

 

Helyszíne: Bp. XI. ker. Bartók Béla út 134.   

Bővebben a témáról – kinek kell és miért, mik lesznek a képzésen – és jelentkezési lap ezen az oldalon található.

 

 

Munkahelyi elsősegélynyújtó tanfolyam: 5 órás

 

Ha Ön cégvezető és vannak munkavállalói, biztosan tudja, hogy műszakonként legalább 1 fő elsősegélynyújtó kiképzése kötelező, ezt egy munkavédelmi ellenőrzés során jó eséllyel számon is kérik Öntől. Mi rendszeresen tartunk elsősegélynyújtó tanfolyamokat, küldje el kollégáit, hogy ez is rendben legyen.

 

Következő oktatási nap: 2018. február 15 (csüt), 9-14 óráig. 
Helyszín: 1115 Budapest, Bartók Béla út 134. 
A tanfolyamról bővebb információ és jelentkezési lap ezen a weboldalunkon található.

 

Zsebtörvénytár frissítés 

Új frissítés készült a „Zsebtörvénytár” cd-hez! Aki megvette (vagy ajándékba kapta) a cd-t, ismét tudja frissíteni annak tartalmát. Ha Önnek még nincs meg a CD, a webáruházunkban tudja megrendelni.
Ha több mint 1 éve vette a Cd-t és lejárta jelszava, ezen a webáruház-oldalon meg tudja rendelni a következő évi frissítést. (elküldjük Önnek a cd-t a jelenlegi állapotában, valamint a frissítéshez szükséges jelszót, amivel 1 éven keresztül tudja letölteni a frissítéseket)

Ingyen is letöltheti a Zsebtörvénytár cd teljes – mindig friss – verzióját, ha csatlakozik a "Nefeledd” munkavédelmi klubhoz. A klubról bővebben a www.nefeledd.info/klub oldalon olvashat.

 

Tűzvédelmi szakvizsgák Budapesten és Budakalászon

 

A legközelebbi szakvizsga időpontjaink:
 

 

 

 • 2018. február 08-án Budapesten: 1, 2, 3, valamint 4, 12, 13, 14, 15, 16. kategória
 • 2018. február 26-án Budapesten: 1, 2, 3, valamint 4, 12, 13, 14, 15, 16. kategória
 • 2018. március 07-én Budapesten: 1, 2, 3, valamint 4, 12, 13, 14, 15, 16. kategória
 • 2018. március 12-én Budakalászon: 7. Tűzoltó készülékek karbantartását végzők ÚJ és ÚJÍTÓ is (7-es első napja)
 • 2018. március 13-án Budakalászon: 7. Tűzoltó készülékek karbantartását végzők ÚJ és ÚJÍTÓ is (7-es második napja)
 • 2018. március 13-án Budakalászon: 5. Tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatát végzők
 • 2018. március 22-én Budapesten: 1, 2, 3, valamint 4, 12, 13, 14, 15, 16. kategória

Jelentkezés ezen a linken. 

A jelentkezési lapon nem minden helyszín és időpont van feltüntetve, ha nem találja a felsorolásban, ahova szeretne jönni, kérem, írja be a helyszínt és az időpontot a „Egyéb helyszín és időpont” rovatba. Lehetőség van céghez kihelyezett tanfolyamra és vizsgára is, akár szombati napra is, ennek feltételeiről érdeklődjön a 70/332-8318 számon, a vizsgaszervezőnél. 
Részletek ezen a weboldalon. 

Munkavédelmi hírek 

Nem volt kidúcolva a gödör, ráomlott egy munkásra
A Győri Járási Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Osztálya eljárást indított a múlt heti bősárkányi baleset ügyében, ahol egy építőmunkást temetett maga alá egy gödör. Tovább a cikkre. 

Traktorbalesetben meghalt egy ember Csongrádban
Felborult egy traktor szerda délután a Csongrád megyei Balástya külterületén. A balesetben a traktor vezetője olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette, közölte honlapján a Katasztrófavédelem. Tovább a cikkre.