A szakképzési hozzájárulásról

Tudnivalók a szakképzési hozzájárulásról

2006 évi CXIV törvény (2006.12.15. lett kihirdetve, innen letölthető) 

36. § „(3) Az a hozzájárulásra kötelezett, aki a szakképzési hozzájárulási kötelezettségének részben a (2) bekezdés alapján tett eleget, a még fennmaradó kötelezettségét a saját munkavállalói számára az Fktv. 20. §-ában meghatározott felnőttképzési szerződés és a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Munka Törvénykönyve) szerinti tanulmányi szerződés, vagy a tanulmányok folytatására történő munkáltatói kötelezés alapján megszervezett képzés külön jogszabályban meghatározott költségei elszámolásával teljesítheti. Az elszámolt költségek összege nem haladhatja meg a hozzájárulásra kötelezett mikro- és kisvállalkozások esetében a bruttó kötelezettség 60 százalékát, egyéb hozzájárulásra kötelezettek esetében a bruttó kötelezettség 33 százalékát.”

 

Indoklás a 36. §-hoz

A módosítás célja a szakképzési hozzájárulásra kötelezettek saját munkavállalói képzésére fordítható kötelezettséghányada felhasználásának elsegítése. További célként fogalmazható meg, hogy a mikro- és a kisvállalkozások saját munkavállalóik képzése során az eddiginél lényegesen nagyobb mértékben vegyék igénybe a hozzájárulási kötelezettség csökkentésének ezt a módját. Ennek érdekében a mikro- és kisvállalkozások esetében a bruttó kötelezettség elszámolható aránya 60%-ban került meghatározásra, az egyéb hozzájárulásra

kötelezettek a bruttó kötelezettség 33%-át számolhatják el.

A módosítás alapvető koncepcionális eleme az elszámolhatóság feltételeként a munkaügyi tanácsok által hozott döntés eltörlése. A döntéshozatal helyett az eddigieknél pontosabban szabályozott, egyszerűen teljesíthető bejelentési kötelezettség kerül bevezetésre.

 

A saját munkavállalók szárára szervezett képzési programok költségeink elszámolását szabályozó rendelet 2007. évtől megváltozott. Az új, 13/2006. (XII. 27.) SZMM rendlet szerint az elszámolás fontosabb szempontja az alábbiak:

 • A Szakképzési hozzájárulás mértéke a bérköltség 1,5%-a. (A bérköltség fogalmát a 2000. évi C. trv 79§-ának (2) bekezdése határozza meg).
 • Amennyiben a Szakképzési hozzájárulásraköteletett mikro- és kisvállalkozásnak minősül akkor a kötelezettség 60%-nak mértékéig, más esetben 33%-a mértékéig (Mikro- és Kisvállalkozás a 2004. év XXXIV. trv 3§-ának (2) ás (3) bekezdésében meghatározott vállkozás.) számolhatók el a képzés köétségei.
 • A munkáltatónak a korábbi gyarkorlattól eltérően nem szükséges minden képzést egyenként a tárgyévben engedélyeztetni, elegendő a tárgyévet követő év február 15-ig megküldeni az adatszolgáltatást a rendelet 5§-ában meghatározottak szerint.
 • Az adatszolgálttáshoz nem szükséges mellékelni az eddigi dokumentumokat, elegendő azokat a munkáltatónál megőrizni (5 évig).

Az elszámoláshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

 • A hallgatóval a képző intézménynek felnőttképzési szerződést kell kötni
 • A hallgatóval a munkáltatónak tanulmányi szerződést kell kötni vagy a munkáltatónak köteleznie kell a munkavállalót a képzésre
 • A munkáltató és a képző között szolgáltatási szerződét kell kötni.
 • A képzés akkreditált felnőttképzési intézményben történjen, (akkredítációs tanusítvány hitelesített másolata)
 • ha a képzés nem OKJ szerinti akkor a képzési program 

Egyéb feltételek:

 • A képzés óraszáma legalább 20 óra legyen (minden itt meghirdetett tanfolyamunk több)
 • A munkáltató a 13/2006 SZMM rendelet 5.§-ban meghatározott adatszolgáltatását teljesítse
© 2006 Minden jog fenntartva