Hírlevél 2022.02.10.

Az Online Munkavédelmi Hetilap mai témái:

 1. Jogszabály- és szabványváltozások: 2022. január
 2. A váz- és izomrendszeri megbetegedések és a munkahelyi pszichoszociális kockázatok megelőzésének integrált megközelítése
 3. Két új dokumentum-csomag jelent meg:
  • "Munkaköri kockázatok meghatározása mátrixos módszerrel" dokucsomag
  • "Egyéni védőeszközök meghatározása" dokucsomag
 4. Zsebtörvénytár cd frissítése
 5. Tűzvédelmi szakvizsgák Budapesten
 6. Munkavédelmi hírek
  • A home office további szabályozására van szükség
  • Felmérés: az IT szakemberek maradtak a home office-nál
  • Kérdések és válaszok az uniós digitális Covid-igazolvány új szabályairól
  • Több millió okmány érvényességét kell néhány hónapon belül meghosszabbítani
  • Részeg mozdonyvezetőt szállítottak le a rendőrök a Dunaszerdahelyre beérkező vonatról
  • Mi változott huszonöt év alatt a hazai mentő tűzvédelemben?

Üdvözlettel:
Kling Péter

Jogszabály- és szabványváltozások: 2022. január

A januárban történt jogszabály- és szabványváltozások - szakmánkra vonatkozó - legfontosabb változásainak jegyzéke ide kattintva tekinthető meg.

A változások közül az alábbi jogszabályok emelhetők ki:

21/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység során bekövetkezett súlyos üzemzavar és súlyos baleset bejelentésének és vizsgálatának rendjéről szóló biztonsági szabályzatról
Megjelent: MK 17/2022 (I.31.) Hatályos: 2022. 02. 01.

2. § (1) Súlyos üzemzavarnak minősül:
3. A súlyos üzemzavar és a súlyos baleset bejelentése és vizsgálata
4. § (1) Az engedélyes köteles
a) gondoskodni a súlyos üzemzavarral vagy súlyos balesettel kapcsolatos tárgy, irat megőrzéséről, és - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - arról, hogy a helyszín a vizsgálat megkezdéséig változatlan maradjon, valamint
b) minden olyan intézkedést megtenni, amely a további veszélyeztetés és a kár mértékét a lehető legkisebbre korlátozza.
(2) Az engedélyes az emberi élet, testi épség és egészség, továbbá jelentős érték megóvásához szükséges mértékben a helyszínt megváltoztathatja. Lehetőség szerint a helyszínmegváltoztatás előtt, illetve után arról fényképet vagy egyéb képfelvételt (a továbbiakban: felvétel), valamint - ha az emberi élet, a testi épség és az egészség megóvását nem hátráltatja - helyszínrajzot kell készíteni. A helyszínrajzon a változtatásokat jelölni kell. A helyszínrajzot és a felvételt azok elkészültét követően haladéktalanul továbbítani kell a bányafelügyelet részére.
5. § A bányafelügyelet a kivizsgálást akkor is lefolytatja, ha az engedélyes bejelentést nem tesz, és a bányafelügyelet egyéb módon szerez tudomást a súlyos üzemzavar vagy súlyos baleset bekövetkezéséről.
6. § (1) Ha a súlyos üzemzavar következtében személyi sérülés történt, vagy a súlyos baleset következtében jelentős vagyoni kár keletkezett, a bányafelügyeletnek a vizsgálatot a bejelentést vagy tudomásszerzést követően azonnal meg kell kezdenie.
(2) A bányafelügyelet vizsgálata nem érinti az engedélyesnek a baleset vizsgálatára vonatkozó, egyéb jogszabályban előírt kötelezettségét.
7. § Az engedélyes köteles gondoskodni a vizsgálattal kapcsolatban felmerült szállítási, tárolási és őrzési feladatok teljesítéséről.

Új jogszabály:

419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
Megjelent: MK 2/2022 (I.07.) Hatályos: 2022. 01. 08.

4. § (1) A településterv a jogfolytonosság biztosításával, a korábbi településfejlesztési koncepcióra, integrált településfejlesztési stratégiára és településrendezési eszközre, valamint a korábbi településtervre alapozva, a település földrajzi adottságainak és lakosságszámának, egyedi történeti sajátosságainak és a településhálózatban betöltött szerepének figyelembevételével készül.

Többek között módosítja a 33/2003. (V. 20.) GKM rendelet a gazdasági és közlekedési ágazat katasztrófavédelmi feladatairól
Megjelent: MK 2/2022 (I.07.) Módosítja:2/2022 ITM r. Hatályos: 2022. 01. 08.

5. § (1) A védekezési munkabizottságban - a kijelölt minisztériumi szakfőosztályokon kívül - állandó tagként a következő ágazati szervek vesznek részt:
a) a Közlekedési Védekezési Munkabizottságban a közlekedési hatóság,
b) az Ipari Védekezési Munkabizottságban a Budapest Főváros Kormányhivatala, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: bányafelügyelet) és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal.
7. § A katasztrófavédelemmel kapcsolatos - az 5. § (2) bekezdésének a)-e) pontjaiban meghatározott – feladatokat
e) a veszélyes ipari üzemeket, ipari létesítményeket üzemeltető társaságok tekintetében a Budapest Főváros Kormányhivatala, illetve a bányafelügyelet
f) az energetikai társaságok tekintetében a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal,
g) az ásványi nyersanyagok kutatását, kitermelését és elsődleges feldolgozását, a föld alatti gáztárolást végző társaságok, valamint a bányafelügyelet műszaki-biztonsági felügyelete alá tartozó egyéb veszélyes üzemek tekintetében a bányafelügyelet látja el.

A váz- és izomrendszeri megbetegedések és a munkahelyi pszichoszociális kockázatok megelőzésének integrált megközelítése

Egy új vitaanyag a váz- és izomrendszeri megbetegedések és a pszichoszociális kockázatok megelőzésének különböző aspektusait tekinti át. A dokumentum az olasz nemzeti munkahelyi balesetbiztosítási intézettel (INAIL) együttműködésben készült.
A különösen Olaszországra fókuszáló 2019-es nemzeti felmérés azt mutatta, hogy az olasz munkavállalók körében elsődleges helyen szerepel a munkához kapcsolódó stresszel és pszichoszociális kockázatokkal szembeni kitettség. Az adatok a váz- és izomrendszeri fájdalmak és a munkahelyi pszichoszociális kockázatok közötti kapcsolatra is rávilágítanak.
További részletek az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi ügynökség honlapján itt olvashatók.

Két új dokumentum-csomag jelent meg!

1) Munkaköri kockázatok meghatározása mátrixos módszerrel
Ebben a dokumentum-csomagban a munkahelyi kockázatelemzés készítésének, a kockázatok becslésének a megkönnyítésére találhatunk olyan sablonokat, mintákat, amelyek alkalmasak arra, hogy egy-egy alapmunkakör kockázatait fel tudjuk mérni és meg tudjuk határozni. 
A szakmákra kidolgozott minták legördülő menükkel vannak ellátva, ahol a kockázati szintek tetszés szerint változtathatók az adott munkahely jellegének, kockázatának, helyi viszonyoknak megfelelően. A legördülő menük segítségével pillanatok alatt elkészíthető – végigkattintgatható – egy kockázatelemzés. 
A dokumentum-csomagban több mint 40 munkakörre kidolgozott sablon-kockázatelemzés található.
Ezekre tevékenységekre/szakmákra vonatkozóan: A dokumentum-csomag tartalma itt megtekinthető
Segédlet: az alábbi videóban bemutatjuk, hogyan kell legkönnyebben elkészíteni egy mátrixos kockázatelemzést
(7 perces youtube videó): Hogyan használjuk a mátrixokat  
Bővebb infó és megrendelés itt, a webáruházunkban.

2) Egyéni védőeszközök meghatározása
Ez a dokumentációs csomag egy teljesen új - a korábbi EVE meghatározásokat is figyelembe vevő -, adatbázissal együtt kidolgozott anyagot tartalmaz.
Ennél egyszerűbben már nem is lehetne egyéni védőeszközt meghatározni, EVE dokumentációt elkészíteni. 
A csomagban több mint 50 szakmára kidolgozott EVE meghatározás található.
Van benne egy olyan dokumentum-minta (sablon), amibe csak be kell másolni a szakmákra kidolgozott előírások közül a kiválasztott mintá(ka)t. 
Az üres sablon és az adatbázisok segítségével pedig saját szakmákra (bármilyen szakmára, amit az ügyfelünk csinál, amire épp készítünk EVE meghatározást) dolgozhatunk ki előírásokat. 
Az EVE dokumentum-csomag tartalma itt megtekinthető 
A dokumentum-csomag használatát ebben a (3 perces youtube) videóban mutatjuk be. 
Bővebb infó és megrendelés itt, a webáruházunkban.

Zsebtörvénytár frissítés

Új frissítés készült a „Zsebtörvénytár” cd-hez!
Aki régebben megvette a cd-t, ismét tudja frissíteni annak tartalmát.
Ha Önnek még nincs meg a cd, a webáruházunkban tudja megrendelni.
Ha több mint 1 éve vette a cd-t és lejárta jelszava, ezen a webáruház-oldalon meg tudja rendelni a következő évi frissítéshez szükséges jelszót. (elküldjük Önnek a cd-t a jelenlegi állapotában, valamint a frissítésekhez szükséges jelszót, amivel 1 éven keresztül tudja letölteni a mindig friss, havonta új Zsebtörvénytárat)
Ingyen is letöltheti a Zsebtörvénytár cd teljes – naprakészen tartott – verzióját, ha csatlakozik a "Nefeledd” munkavédelmi klubhoz. A klubról bővebben ezen a weboldalon olvashat.

Tűzvédelmi szakvizsgáink

A legközelebbi szakvizsga időpontjaink:

 • 2022. február 23-án Budapesten: 1, 2, 3, valamint 4, 12, 13, 14, 15, 16. kategória
 • 2022. március 10-én Budapesten: 1, 2, 3, valamint 4, 12, 13, 14, 15, 16. kategória
 • 2022. március 24-én Budapesten: 1, 2, 3, valamint 4, 12, 13, 14, 15, 16. kategória
 • 2022. március végén Budapesten: 5. Tűzoltó vízforrások felülvizsgálatát végzők.  ÚJ és ÚJÍTÓ is
 • 2022.  március végén Budapesten: 7. Tűzoltó készülékek karbantartását végzők. ÚJ és ÚJÍTÓ is
 • Igény szerint egyeztetve Budapesten: 8. Beépített tűzjelző berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, felülvizsgálatát végzők. ÚJ és ÚJÍTÓ is
 • Igény szerint egyeztetve Budapesten: 9. Beépített tűzoltó berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, felülvizsgálatát végzők. ÚJ és ÚJÍTÓ is 

Bővebb információk, részletek, tűzvédelmi szakvizsgákról minden: ezen a weboldalon.
Jelentkezés a szakvizsgára: ezen az online jelentkezési lapon

Van lehetőség kihelyezett tűzvédelmi szakvizsgát is tartani, bárhol az országban, tudunk menni Önökhöz. Ennek feltételeiről érdeklődjön a 70/332-8318 számon, szakvizsga vizsgaszervezők kollégánknál. Kihelyezett képzést 10 főtől tudunk tartani, és akár szombati napra is tudunk szervezni.
Felnőttképző nyilvántartásba vételi számunk (Kling Munkavédelmi Kft): B/2020/000629

Munkavédelmi hírek

A home office további szabályozására van szükség
A home office jövőjéről kérdeztek szakértőket egy online konferencia keretében. Tovább a cikkhez.

Felmérés: az IT szakemberek maradtak a home office-nál
Egy friss felmérésből kiderül, hogy a Magyarországon dolgozó IT szakemberek több mint fele teljes rugalmasságot, 30 százalékuk pedig heti 2-3 nap home office opciót várna el a munkáltatójától. Tovább a cikkhez.

Kérdések és válaszok az uniós digitális Covid-igazolvány új szabályairól
Cikkünkben az uniós védettségi igazolvánnyal kapcsolatban leggyakrabban felmerülő kérdéseket olvashatják. Tovább a cikkhez.

Több millió okmány érvényességét kell néhány hónapon belül meghosszabbítani
A koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet idején lejáró okmányok június 30-ig érvényesek, ezért arra kérik az érintetteket, hogy mielőbb újítsák meg azokat – hívta fel a figyelmet a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára pénteken a Facebook-oldalára feltöltött videóban, jelezve: több millió okmány érvényességét kell meghosszabbítani. Tovább a cikkhez.

Részeg mozdonyvezetőt szállítottak le a rendőrök a Dunaszerdahelyre beérkező vonatról
A mozdonyvezetőnek foglalkozás során elkövetett ittas veszélyeztetésért kell felelnie. A Szlovák Vasúttársaságnál minden munkába álló alkalmazottat alkoholtesztnek vetnek majd alá. Tovább a cikkhez.

Mi változott huszonöt év alatt a hazai mentő tűzvédelemben?
A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény jelentős változásokat hozott a tűzvédelemben. Azóta a törvény szövege több ponton módosult. Mi változott ennyi idő alatt a mentő tűzvédelemben, a tűzoltóságok számában, megnevezésében, a beavatkozások számában, a téves jelzésekben, a sérültek és a halottak számában? Tovább a cikkhez.