Hírlevél 2022.08.18.

Az Online Munkavédelmi Hetilap mai témái:

 1. Jogszabály- és szabványváltozások: 2022. július
 2. Felhívás a must erjedésének veszélyeivel kapcsolatban
 3. Felhívás a III. fokú hőségriasztás elrendelésével kapcsolatban
 4. Zsebtörvénytár frissítés
 5. Tűzvédelmi szakvizsgák Budapesten
 6. Munkavédelmi hírek
  • Munkaügyi viták – A munkaügyi jogvita
  • Ezek a foglalkoztatók nem jelentették be alkalmazottaikat
  • Megszakítható-e a munkavállaló szabadsága?
  • Mit jelent a készenléti jellegű munkakör?
  • XI. Lakiteleki Tűzvédelmi Szakmai Napok – Épületvillamosság

Üdvözlettel:
Kling Péter

Jogszabály- és szabványváltozások: 2022. július

A júliusban történt – munka-tűzvédelmi vonatkozású – fontosabb jogszabály- és szabványváltozások jegyzéke ide kattintva tekinthető meg.

A változások közül az alábbi jogszabály emelhető ki:

2022. évi XXII. törvény a területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról.
Megjelent: MK 125/2022 (VII.25.) Hatályos: 2022. 08. 01.

Többek között módosítja az 1993. évi XCIII. törvényt a munkavédelemről
Megjelent: MK 125/2022 (VII.25.) Módosítja: 2022. évi XXII. t Hatályos: 2023.03.01.

VII/A. fejezet
A távmunkavégzés eltérő munkavédelmi szabályai

86/A. § (1) A távmunkavégzésre e törvény szabályait a jelen fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A távmunkavégzés - a munkáltatóval kötött megállapodás alapján - a munkavállaló által biztosított munkaeszközzel is történhet. Az ilyen munkaeszköz esetén a munkáltató a kockázatértékelés elvégzése során győződik meg a munkaeszköz egészséget nem veszélyeztető és biztonságos állapotáról. A munkaeszköz egészséget nem veszélyeztető és biztonságos állapotának fenntartásáról ebben az esetben a munkavállaló gondoskodik.
(3) A munkáltató a munkavállalót tájékoztatja a VI. Fejezetben meghatározott munkahelyi munkavédelmi tanácskozási és érdekképviseleti lehetőségekről és gyakorlatról, továbbá az ezzel összefüggő feladatot ellátó felelős személyekről, elérhetőségük adatairól.

86/B. § Az információtechnológiai vagy számítástechnikai eszközzel, rendszerrel (a továbbiakban együtt: számítástechnikai eszköz) végzett távmunka esetén
a) a munkáltató írásban tájékoztatja a munkavállalót a munkavégzéshez szükséges, egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkakörülmények szabályairól,
b) a munkavállaló a munkavégzés helyét az a) pont szerinti munkakörülmények teljesülésére figyelemmel választja meg,
c) a munkáltató a munkavédelmi szabályok megtartását - eltérő megállapodás hiányában - számítástechnikai eszköz alkalmazásával távolról ellenőrizheti.

86/C. § (1) A nem számítástechnikai eszközzel végzett távmunka esetén a felek írásban megállapodnak a munkavégzés helyéről (a továbbiakban: távmunkavégzési hely).
(2) Az (1) bekezdés szerinti távmunkavégzés csak a munkáltató által munkavédelmi szempontból előzetesen megfelelőnek minősített távmunkavégzési helyen folytatható.
(3) A távmunkavégzési helyen a munkavállaló a munkáltató hozzájárulása nélkül nem változtathatja meg a munkakörülményeket.
(4) A munkáltató vagy megbízottja rendszeresen köteles meggyőződni arról, hogy a távmunkavégzési helyen a munkakörülmények megfelelnek-e a követelményeknek, a munkavállalók ismerik, illetve megtartják-e a rájuk vonatkozó rendelkezéseket.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott ellenőrzésen túl a munkáltató vagy megbízottja - így különösen a 8. §-ban, valamint az 57. és 58. §-ban megjelölt személy - a kockázatértékelés elvégzése, balesetvizsgálat lefolytatása, valamint a munkakörülmények ellenőrzése céljából léphet be és tartózkodhat a távmunkavégzési helyként szolgáló ingatlan területén.
(6) A távmunkavégzési helyként szolgáló ingatlan területére a munkavédelmi képviselő a munkavállaló beleegyezésével léphet be és tartózkodhat.
(7) A 81. § (4) bekezdésében meghatározott hatósági ellenőrzés a távmunkavégzés helyeként szolgáló ingatlant használó más személy számára aránytalan terhet nem jelenthet. A munkavédelmi hatóság a munkáltatót és a munkavállalót az ellenőrzés megkezdése előtt legalább 3 munkanappal tájékoztatja. A munkáltató az ilyen céllal a távmunkavégzés helyeként szolgáló ingatlan területére történő belépéshez szükséges hozzájárulást a munkavállalótól legkésőbb az ellenőrzés megkezdéséig beszerzi.

87. § E törvény alkalmazásában: 9. Szervezett munkavégzés: a munkaviszonyban - ide nem értve a természetes személy munkáltató háztartásában egyszerűsített foglalkoztatás keretében történő munkavégzést -, a közfoglalkoztatási, a kormányzati szolgálati, a politikai szolgálati, a biztosi, a közszolgálati, a közalkalmazotti, az egészségügyi szolgálati jogviszonyban, az adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban, hivatásos és szerződéses szolgálati viszonyban, a honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban, a bíró szolgálati viszonyában, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyában, az ügyészségi szolgálati viszonyban, szövetkezeti tagság esetén a munkaviszony jellegű jogviszonyban, szociális szövetkezetben tagsági jogviszonyon alapuló közvetlen közreműködés keretében, iskolaszövetkezetben, kisgyermekkel otthon lévők szövetkezetében és közérdekű nyugdíjas szövetkezetben külső szolgáltatásra vonatkozó tagsági megállapodás alapján történő személyes közreműködés keretében, a szakirányú oktatás keretében a szakképző intézményben, illetve a duális képzőhelyen, a hallgatói jogviszonyban a gyakorlati képzés során, az elítéltként vagy egyéb jogcímen fogvatartottként végzett munka, a szabálysértési eljárás során alkalmazott közérdekű munka, valamint a büntetőügyben kiszabott közérdekű munka, a rendvédelmi szerveknél, az Országgyűlési Őrségnél, az önkormányzati tűzoltóságoknál szolgálati jogviszonyban végzett munka, valamint a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény szerinti közérdekű önkéntes tevékenység és a munkáltató által szervezett (kezdeményezett, irányított vagy jóváhagyott) társadalmi munka.

Bővebben a fenti linken vagy ide kattintva.

A TIM Munkavédelmi Irányítási Főosztályának felhívása a must erjedésének veszélyeivel kapcsolatban

2022. augusztus 8-án megkezdődött az idei szőlőszüret a Balaton déli partján, Ordacsehiben. Európában az első beérő szőlők közé tartozik a Csabagyöngye, így 2022-ben is ez a tradicionálisan magyar szőlőfajta nyitja meg a szüreti időszakot. A szüret az Irsai Olivérrel folytatódik, és a gazdák egy része várhatóan augusztus második felében megkezdheti a kékszőlőfajták szüretelését is. Szeptember közepére az ország borvidékeinek jelentős részén zajlik majd a szüret.
A szüreti időszakban számolni kell a mezőgazdasági munkák egyik jellegzetes veszélyforrásával, a must erjedésével, ezért a Technológiai és Ipari Minisztérium Munkavédelmi Irányítási Főosztálya felhívja valamennyi borkészítéssel foglalkozó munkáltató figyelmét a mustgáz veszélyeire és a munkavállalók egészségének, biztonságának védelme érdekében szükséges megelőző intézkedések megtételére.
A felhívás innen tölthető le.

Felhívás a III. fokú hőségriasztás elrendelésével kapcsolatban

Az Országos Tisztifőorvos az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése alapján, valamint a Nemzeti Népegészségügyi Központ szakmai ajánlását figyelembe véve 2022. augusztus 17-én (szerda) 00.00 órától 2022. augusztus 19-én (péntek) 24.00 óráig az ország egész területére harmadfokú hőségriasztást adott ki.
A fentiekre tekintettel a Technológiai és Ipari Minisztérium Munkavédelmi Irányítási Főosztálya ismét felhívja valamennyi munkáltató figyelmét a munkavállalók egészségének és biztonságának védelme érdekében szükséges megelőző intézkedések megtételére.
A felhívás innen tölthető le.

Zsebtörvénytár frissítés

Új frissítés készült a „Zsebtörvénytár” cd-hez!
Aki régebben megvette a cd-t, ismét tudja frissíteni annak tartalmát.
Ha Önnek még nincs meg a cd, a webáruházunkban tudja megrendelni.
Ha több mint 1 éve vette a cd-t és lejárta jelszava, ezen a webáruház-oldalon meg tudja rendelni a következő évi frissítéshez szükséges jelszót. (elküldjük Önnek a cd-t a jelenlegi állapotában, valamint a frissítésekhez szükséges jelszót, amivel 1 éven keresztül tudja letölteni a mindig friss, havonta új Zsebtörvénytárat)
Ingyen is letöltheti a Zsebtörvénytár cd teljes – naprakészen tartott – verzióját, ha csatlakozik a "Nefeledd” munkavédelmi klubhoz. A klubról bővebben ezen a weboldalon olvashat.

Tűzvédelmi szakvizsgáink

A legközelebbi szakvizsga időpontjaink:

 • 2022. augusztus 30-án Budapesten: 1, 2, 3, valamint 4, 12, 13, 14, 15, 16. kategória
 • 2022. szeptember 21-én Budapesten: 1, 2, 3, valamint 4, 12, 13, 14, 15, 16. kategória
 • 2022. október 12-én Budapesten: 1, 2, 3, valamint 4, 12, 13, 14, 15, 16. kategória
 • 2022. október közepén Budapesten: 5. Tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatát végzők
 • 2022. október közepén Budapesten: 7. Tűzoltó készülékek karbantartását végzők
 • Igény szerint egyeztetve Budapesten: 8. Beépített tűzjelző berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, felülvizsgálatát végzők. ÚJ és ÚJÍTÓ is
 • Igény szerint egyeztetve Budapesten: 9. Beépített tűzoltó berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, felülvizsgálatát végzők. ÚJ és ÚJÍTÓ is 

Bővebb információk, részletek, tűzvédelmi szakvizsgákról minden: ezen a weboldalon.
Jelentkezés a szakvizsgára: ezen az online jelentkezési lapon

Van lehetőség kihelyezett tűzvédelmi szakvizsgát is tartani, bárhol az országban, tudunk menni Önökhöz. Ennek feltételeiről érdeklődjön a 70/332-8318 számon, szakvizsga vizsgaszervezők kollégánknál. Kihelyezett képzést 10 főtől tudunk tartani, és akár szombati napra is tudunk szervezni.
Felnőttképző nyilvántartásba vételi számunk (Kling Munkavédelmi Kft): B/2020/000629

Munkavédelmi hírek

Munkaügyi viták – A munkaügyi jogvita
A munkavállaló és a munkáltató a munkaviszonyból vagy az munka törvénykönyvéből (Mt.) származó, a szakszervezet, az üzemi tanács az Mt.-ből, kollektív szerződésből, vagy üzemi megállapodásból származó igényét bíróság előtt érvényesítheti. A viták e típusa a munkaügyi jogvita. Tovább a cikkhez.

Ezek a foglalkoztatók nem jelentették be alkalmazottaikat
Az adóhatóság listáján azok a munkaadók találhatóak meg, akik nem jelentették be alkalmazottuk munkaviszonyát.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal rendszeresen közzéteszi azoknak a foglalkoztatóknak az adatait, melyeknél a végleges és végrehajtható közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította, hogy nem jelentették be alkalmazottuk munkaviszonyát. A be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztató adózók listája itt érhető el. Tovább a cikkhez.

Megszakítható-e a munkavállaló szabadsága?
A rendszeres fizetett szabadsághoz való jog a munka világában a pihenéshez való jog megvalósulását szolgálja, célja a munkavégzés során elhasznált erőforrások, a fizikai és szellemi energia pótlásának, valamint a munkavállalók regenerálódásának biztosítása. Tovább a cikkhez.

Mit jelent a készenléti jellegű munkakör?
Léteznek olyan munkakörök, amelyek nem igénylik a dolgozó folyamatos munkavégzését, vagy a munkavégzés az átlagosnál kisebb igénybevétellel jár. Ezekben az esetekben bizonyos feltételek fennállása mellett eltérő munkajogi szabályok vonatkoznak a készenléti jellegű munkakört ellátó munkavállalókra. Fontos tudni azt is, hogy a készenlét és a készenléti jellegű munkakör nem ugyanazt jelenti. Tovább a cikkhez.

XI. Lakiteleki Tűzvédelmi Szakmai Napok – Épületvillamosság
Az épületvillamossági rendszerek tűzvédelme a kiemelt téma a Lakiteleki Népfőiskolán, 2022. szeptember 7-8-án tervezett konferencián, amelyre az idei évben helyszíni és online részvétellel is lehet jelentkezni. A konferencia programját és a jelentkezési lapokat tesszük közzé. Tovább a cikkhez.